TeknoKent Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 
 

Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Bölgenin kuruluş amacı, Üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, tasarım kalitesini yükseltmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak, Ar-Ge yeteneği ve geleneğine sahip uluslararası firmaların Bölgede Ar-Ge yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktır.


Duyurular

Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.S. Yeni Personeli Görevine Başladı 30.05.2014 , 10:18

Teknokent Bünyesinde AR-GE Proje Daveti 16.04.2014 , 20:07

ST Makina Dergisi Teknokentimizi tanıttı.. 03.02.2014 , 15:52

Genel Kurul 11.10.2012 , 10:34

Yönetim Kurulu Toplantısı 10.04.2012 , 10:18

Toplantı 17.05.2011 , 17:32


Yeni personelimiz Kesim KESGİN 1 Mayıs 2014 itibariyle G.Sekreter olarak görevine başlamıştır. Kendisine başarılar dileriz. 

http://ajanda.ibu.edu.tr/wp-content/uploads/2014/04/Teknokent-AR-GE-Proje-Daveti.docx

http://www.alternatifyayingrubu.com/ST/OCAK%202014/makock14/index.html

Teknokent olağan üstü genel kurulu 01/11/2012 tarihinde yapılacaktır.

13 Nisan 2012 Cuma günü saat 15:30'da Gülezler Konağında yönetim kurulu toplantısı yapılacaktır.


17.05.2011 tarihinde saat 10:00 da Organize Sanayi Bölgesinde Teknokent bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.